X

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús.

Ens caracteritza la proximitat amb el client, la qualitat de servei i el rigor jurídic.
16-11-2015

Creació del Registre de Parelles estables a Catalunya

Decret Llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables (DOGC del 08/10/2015)
Llegir més

14-10-2015

Reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener de Enjudiciament Civil

Llei 42/2015, de 5 d'octubre. BOE 6 d´octubre.
Llegir més

01-10-2015

Conveni de l'Haia de 30 de juny de 2005 sobre Acords d'elecció del fòrum

Entrada en vigor: 1-X-2015
Llegir més

08-09-2015

El procediment per aconseguir una ordre europea de retenció de comptes d'un deutor

El Reglament (UE) nº 655/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014 estableix el procediment relatiu a l'ordre europea de retenció de comptes a fi de simplificar el cobrament transfronterer de deutes en matèria civil i mercantil. Va ser publicat en el DOUE el 27/06/2014.
Llegir més

18-08-2015

El certificat successori europeu

El Reglament d'execució (UE) Nº 1329/2014 de la Comissió de 9 de desembre de 2014, estableix els formularis del Reglament (UE) Nº 650/2012 del Parlamento Europeu i del Consell relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu.
Llegir més

17-08-2015

Quina llei s'aplica a la nostra successió? Novetats en dret comunitari a partir del 17.08.2015

Reglament (UE) Nº 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de juliol de 2012 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu.
Llegir més

31-07-2015

Llei 29/2015 de 30 de juliol, de cooperació jurídica internacional en materia civil

Destaca d'aquesta llei la regulació del exequàtur, la prova del dret estranger, la litispendència internacional i la possibilitat de notificació directa al demandat. Publicada en el BOE de 31 de juliol 2015. Va entrar en vigor als 20 dies de la seva publicació.
Llegir més

28-07-2015

La fiscalitat de les herències i donacions de no residents i dels béns a l'estranger

A causa de la normativa existent, amb anterioritat a 2015, els no residents havien de pagar un import de l'Impost de Successions i Donacions superior al que havien d'abonar els residents. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va determinar mitjançant la sentència de 3 de setembre de 2014, que aquesta diferència impositiva entre residents i no residents suposava una discriminació contrària al dret comunitari (assumpte C-127/12).
Llegir més

21-07-2015

Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial

La Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, aprofundeix en la cerca de solucions que donin resposta a alguns dels problemes que afligeixen al sistema judicial espanyol. A tal fi, la reforma, en un article únic que conté cent setze apartats, articula un paquet de mesures estructurals i organitzatives encaminades a l'assoliment d'una millor resposta als ciutadans que acudeixen a la jurisdicció en defensa dels seus drets i interessos.
Llegir més

03-07-2015

Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària

El 3 de juliol de 2015 es va publicar en el BOE la Llei de Jurisdicció Voluntària, aplicable als expedients que requereixen la intervenció d'un òrgan jurisdiccional per a la tutela de drets i interessos en matèria de dret civil i mercantil, sense que existeixi controvèrsia que hagi de substanciar-se en un procediment contenciós.
Llegir més

30-03-2015

La reforma del Codi Penal 2015: Responsabiltat penal de les empreses. Compliance

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
Llegir més

10-01-2015

Reglament (UE) 1215/2012 relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions judicials en matèria civil i mercantil

Es deroga el Reglament (CE) nº 44/2001, Reglament de Brussel·les. Aquest s'anomena Brussel·les 1bis.
Llegir més